LAURA BOYEN ZET OOK DE STAP NAAR HET PBB BESTUUR

Wij zijn zeer verheugd om jullie te mogen melden dat ook Laura de stap gezet heeft om mee in het bestuur van PBB te stappen. Laura was in het verleden al een vaste waarde als het om tornooileiding op Limburgse tornooien ging of om tornooien georganiseerd door PBB. We zijn dan ook zeer blij dat ze zich nog verder wil inzetten en ook een bestuurlijke steentje wil bijdragen. 

Na het akkoord van Antonio, om de opleiding van de jeugd verder uit te werken, is dit natuurlijk ook heugelijk nieuws. 

Helaas is er ook wat minder nieuws. Steven Housen heeft te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten tegen 1 december. We houden er wel aan om Steven te bedanken voor alle inpassingen die hij geleverd heeft. Hij stond mee aan de wieg van PBB versie 2.0 en zorgde mee voor onze doorstart van 2 jaar geleden. Bedankt voor je inspanningen en hopelijk zien we jou nog op vele tornooien.

Onze sponsors